14.07.2020
19:16
EN

AB Nedir?

Avrupa Birliği, Avrupa’nın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve oluşturduğu ortak ilkeler temelinde meydana getirildi. Avrupa devletlerinin ortak deneyimlerinin sonucu oluşan ilke ve idealler olan kalıcı barışın sağlanması, toplumsal refah, dayanışma, özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, pazar ekonomisi ve girişim özgürlüğü bu yeni bütünleşme hareketinin temellerini oluşturuyor. Avrupa Birliği’nde amaç, üye devletlerin ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çeşitliliğini bir potada eritmek değil, bu çeşitliliğin getirdiği dinamizmi güce dönüştürebilmek olarak ifade ediliyor. Üye Ülkeler  arasındaki görüş ayrılıkları ve ara sıra meydana gelen krizler haberlerin manşetlerini oluştursa da, aslında kameralardan uzakta, AB dikkate değer bir başarı hikayesidir. AB, sadece yarım yüzyıllık ömründe Avrupa’da barışı ve refahı sağladı, tek Avrupa para birimini (Euro) oluşturdu ve sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest hareket ettiği sınırsız ‘tek pazarı’ meydana getirdi.

Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği’nin altıdan yirmi sekiz ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken bir şeydir.                                                                                              

Avrupa Birliği Sembolleri      

Avrupa Birliği Bayrağı                                                                                                                                                                                         Bayrağın üzerinde bulunan 12 altın yıldızın oluşturduğu daire, dayanışmayı ve Avrupalıların birbirleriyle uyumunu temsil ediyor.

Avrupa Marşı
Avrupa Marşı, Avrupa’nın temellendiği özgürlük, barış ve dayanışma ideallerini söz olmadan müziğin evrensel diliyle ifade ediyor.

Avrupa Birliği Günü
Avrupa kıtasında barış, dayanışma ve istikrar döneminin başlangıcını simgeleyen 9 Mayıs, Avrupa Birliği’nin doğum günüdür.

Ekonomik ve Parasal Birlik ve EURO
1 Ocak 2002’den bu yana Euro, 300 milyondan fazla Avrupalının gündelik hayatlarının bir parçası oldu.                                                                                                          

Kaynak : T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu.

 

Geri dön