10.12.2023
13:46
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

Aidat ve Diğer Ücretler
İZMİR TİCARET BORSASI 2023 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 2.000  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 50  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 10  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 10  
     
     
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 100  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 100  
Alım Satım Beyannamesi 100  
İhracat Beyannamesi 100  
Ajan Defteri 100  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise 100  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 150  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 100  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) 200  
     
     
     
     
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001-   TL ve yukarısı Fevkalade 1.800
  75.001-   100.000-TL kadar Birinci 1.700
  50.001-     75.000-TL kadar İkinci 1.600
  25.001-     50.000-TL kadar Üçüncü 1.500
            1-     25.000-TL kadar Dördüncü 1.400
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 1.350
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 1.800  
Birinci 1.600  
İkinci 1.500  
Üçüncü 1.300  
Dördüncü 1.200  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16  
yaşından büyükler için uygulanan 2020 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının   
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 500 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
 - Tescil Ücreti    
1- Tescil işlemlerinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın  
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.  
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
                                                    1.- TL ile 1.500.000.-TL arası %01 (Binde bir)  
                                      1.500.001.- TL üzeri                               1.500-TL olarak uygulanır.  
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli  
üzerinden alınacak tescil ücreti %0001(Onbinde bir)oranındadır. Bu işlemlere  
ait tescil ücreti tavanı 1.500-TL'dir.    
     
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
 -Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 1.000  
Tahkim Masrafları Avansı 2.000 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
 -Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 750  
Bilirkişi Rapor Ücreti 750  
     
     
 -Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 1.000 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 750  

 

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: