13.12.2019
00:33
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

İZMİR TİCARET BORSASI 2019 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER  
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 400  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 30  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 5  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 10  
Kitap bedeli (Borsa Tarihçesi) 70  
Kitap bedeli (İng.Borsa Tarihçesi) 70  
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 25  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 25  
Alım Satım Beyannamesi 25  
İhracat Beyannamesi 25  
Ajan Defteri 25  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise 30  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 50  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 30  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) 30  
     
     
     
     
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001-   TL ve yukarısı Fevkalade 500
  75.001-   100.000-TL kadar Birinci 470
  50.001-     75.000-TL kadar İkinci 420
  25.001-     50.000-TL kadar Üçüncü 365
            1-     25.000-TL kadar Dördüncü 315
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 270
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 500  
Birinci 470  
İkinci 420  
Üçüncü 365  
Dördüncü 315  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16  
yaşından büyükler için uygulanan 2019 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının   
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 160 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
 - Tescil Ücreti    
1- Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın  
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.  
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
                                                    1.- TL ile 220.000.-TL arası %01 (Binde bir)  
                                       220.001.- TL üzeri                               220.-TL olarak uygulanır.  
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli  
üzerinden alınacak tescil ücreti %005(Onbinde beş)oranındadır. Bu işlemlere  
ait tescil ücreti tavanı 220.-TL'dir.    
     
3- İthal edilen borsaya dahil maddelerin tescil işlemlerinde alınak tescil ücreti;  
ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %02(Binde iki) oranındadır.  
     
     
     
4- 5174 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelikler kapsamında, İzmir Ticaret   
Borsası Elektronik Platformunda (İZBEP) gerçekleştirilecek her bir Elektronik   
Ürün senedi işlemi için alım satım değeri üzerinden %002 (Onbinde iki)  
oranında tescil ücreti alınır ve bu bedel satıcıdan tahsil edilir.  
     
Alım Satım Salonları Yıllık Yazıhane Ücretleri    
 - Yazıhane ücreti Tutarı (TL)  
Pamuk Salonu 550  
Üzüm Salonu 550  
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
 -Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 250  
Tahkim Masrafları Avansı 500 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
 -Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 150  
Bilirkişi Rapor Ücreti 100  
     
     
 -Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 250 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 100  

 

 

Geri dön