26.11.2020
04:13
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

Aidat ve Diğer Ücretler    
İZMİR TİCARET BORSASI 2020 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER  
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 500  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 50  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 5  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 10  
     
     
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 30  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 30  
Alım Satım Beyannamesi 30  
İhracat Beyannamesi 30  
Ajan Defteri 30  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise 30  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 50  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 30  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) 50  
     
     
     
     
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001-   TL ve yukarısı Fevkalade 650
  75.001-   100.000-TL kadar Birinci 600
  50.001-     75.000-TL kadar İkinci 500
  25.001-     50.000-TL kadar Üçüncü 450
            1-     25.000-TL kadar Dördüncü 400
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 300
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 650  
Birinci 600  
İkinci 500  
Üçüncü 450  
Dördüncü 400  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16  
yaşından büyükler için uygulanan 2020 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının   
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 200 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
 - Tescil Ücreti    
1- Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın  
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.  
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
                                                    1.- TL ile 250.000.-TL arası %01 (Binde bir)  
                                       250.001.- TL üzeri                               250.-TL olarak uygulanır.  
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli  
üzerinden alınacak tescil ücreti %005(Onbinde beş)oranındadır. Bu işlemlere  
ait tescil ücreti tavanı 250.-TL'dir.    
     
3- İthal edilen borsaya dahil maddelerin tescil işlemlerinde alınak tescil ücreti;  
ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %02(Binde iki) oranındadır. İthal  
muamelelerin tescilinden alınacak tescil ücret tavanı 1.000-TL'dir.  
     
     
     
     
     
     
     
Alım Satım Salonları Yıllık Yazıhane Ücretleri    
 - Yazıhane ücreti Tutarı (TL)  
Pamuk Salonu 700  
Üzüm Salonu 700  
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
 -Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 300  
Tahkim Masrafları Avansı 600 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
 -Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 200  
Bilirkişi Rapor Ücreti 120  
     
     
 -Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 300 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 120  

 

 

Geri dön