24.05.2024
22:58
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

Aidat ve Diğer Ücretler
İZMİR TİCARET BORSASI 2024 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 3000  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 100  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 25  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 25  
     
     
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 150  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 150  
Alım Satım Beyannamesi 150  
İhracat Beyannamesi 150  
Ajan Defteri 150  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise Ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise Ücret alınmayacaktır.  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise Ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise Ücret alınmayacaktır.  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) Ücret alınmayacaktır.  
     
     
     
     
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001-   TL ve yukarısı Fevkalade 3.400
  75.001-   100.000-TL kadar Birinci 3.200
  50.001-     75.000-TL kadar İkinci 3.000
  25.001-     50.000-TL kadar Üçüncü 2.800
            1-     25.000-TL kadar Dördüncü 2.600
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 2.500
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 3.400  
Birinci 3.200  
İkinci 3.000  
Üçüncü 2.800  
Dördüncü 2.600  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16  
yaşından büyükler için uygulanan 2024 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının   
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 1.000 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
 - Tescil Ücreti    
1- Tescil işlemlerinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın  
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.  
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
                                                    1.- TL ile 2.000.000.-TL arası %01 (Binde bir)  
                                      2.000.001.- TL üzeri                               2.000-TL olarak uygulanır.  
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli  
üzerinden alınacak tescil ücreti %0001(Onbinde bir)oranındadır. Bu işlemlere  
ait tescil ücreti tavanı 2.000-TL'dir.    
     
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
 -Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 2.000  
Tahkim Masrafları Avansı 4.000 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
 -Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 1.500  
Bilirkişi Rapor Ücreti 1.500  
     
     
 -Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 2.000 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 1.500  

 

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: