16.12.2018
21:45
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

İZMİR TİCARET BORSASI 2018 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 350  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 30  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 5  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 10  
Kitap bedeli (Borsa Tarihçesi) 70  
Kitap bedeli (İng.Borsa Tarihçesi) 70  
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 17  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 17  
Alım Satım Beyannamesi 17  
İhracat Beyannamesi 17  
Ajan Defteri 17  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise 30  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 50  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 30  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) 30  
Coğrafi İşaret Etiketi 3cm TL/adet 0,18  
Coğrafi İşaret Etiketi 5cm TL/adet 0,2  
Coğrafi İşaret Etiketi 7cm TL/adet 0,22  
Coğrafi İşaret Etiketi 10cm TL/adet 0,28  
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001- TL ve yukarısı Fevkalade 480
75.001- 100.000-TL kadar Birinci 450
50.001- 75.000-TL kadar İkinci 400
25.001- 50.000-TL kadar Üçüncü 350
1- 25.000-TL kadar Dördüncü 300
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 260
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 480  
Birinci 450  
İkinci 400  
Üçüncü 350  
Dördüncü 300  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16    
yaşından büyükler için uygulanan 2017 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının    
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 150 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
- Tescil Ücreti    
1- Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın    
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.    
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
1.- TL ile 200.000.-TL arası %01 (Binde bir)    
200.001.- TL üzeri 200.-TL olarak uygulanır.    
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli    
üzerinden alınacak tescil ücreti %005(Onbinde beş)oranındadır. Bu işlemlere    
ait tescil ücreti tavanı 200.-TL'dir.    
     
3- İthal edilen borsaya dahil maddelerin tescil işlemlerinde alınak tescil ücreti;    
ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %02(Binde iki) oranındadır. İthal    
muamelelerin tescilinden alınacak tescil ücreti tavanı ise;16 yaşından büyükler    
için uygulanan asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisi kadardır.    
     
4- 5174 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelikler kapsamında, İzmir Ticaret    
Borsası Elektronik Platformunda (İZBEP) gerçekleştirilecek her bir Elektronik    
Ürün senedi işlemi için alım satım değeri üzerinden %002 (Onbinde iki)    
oranında tescil ücreti alınır ve bu bedel satıcıdan tahsil edilir.    
     
Alım Satım Salonları Yıllık Yazıhane Ücretleri    
- Yazıhane ücreti Tutarı (TL)  
Pamuk Salonu 475  
Üzüm Salonu 475  
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
-Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 250  
Tahkim Masrafları Avansı 500 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
-Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 150  
Bilirkişi Rapor Ücreti 100  
     
     
-Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 250 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 100  

 

 

Geri dön