02.10.2022
19:18
EN

Aidat ve Diğer Ücretler

Aidat ve Diğer Ücretler    
İZMİR TİCARET BORSASI 2022 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER  
     
Diğer Hizmet Tarifeleri Tutarı (TL)  
Yerli Mali Belgesi 1.000  
Belge Sureti Tasdiki    
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı 50  
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı 10  
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki 10  
     
     
Alivre Alım Satım Sözleşmesi 50  
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi 50  
Alım Satım Beyannamesi 50  
İhracat Beyannamesi 50  
Ajan Defteri 50  
Tescil Belgesi Tasdiki    
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise 50  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 75  
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak)    
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan,    
1- Alış Tescili Borsamızda ise ücret alınmayacaktır.  
2- Alış Tescili başka Borsada ise 50  
(İletişim gideri olarak)    
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) 70  
     
     
Kayıt Ücreti Tarifesi    
Sermaye Derecesi Tutarı (TL)
100.001-   TL ve yukarısı Fevkalade 900
  75.001-   100.000-TL kadar Birinci 850
  50.001-     75.000-TL kadar İkinci 800
  25.001-     50.000-TL kadar Üçüncü 750
            1-     25.000-TL kadar Dördüncü 700
Yeni kurulan sermaye şirketi Beşinci 650
     
Yıllık Aidat Tarifesi    
Derecesi Tutarı (TL)  
Fevkalade 900  
Birinci 820  
İkinci 700  
Üçüncü 620  
Dördüncü 550  
     
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16  
yaşından büyükler için uygulanan 2020 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının   
%10'undan az , yarısından fazla olamaz    
     
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi Tutarı (TL)  
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti 270 (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır.
     
Nisbi Ücret Tarifesi    
 - Tescil Ücreti    
1- Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın  
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır.  
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil    
ücreti tavanı;    
     
1.- TL ile 500.000-TL arası %01 (Binde bir)  
 500.001- TL üzeri   500-TL olarak uygulanır.  
     
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli  
üzerinden alınacak tescil ücreti %005(Onbinde beş)oranındadır. Bu işlemlere  
ait tescil ücreti tavanı 500-TL'dir.    
     
3- İthal edilen borsaya dahil maddelerin tescil işlemlerinde alınak tescil ücreti;  
ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %02(Binde iki) oranındadır. İthal  
muamelelerin tescilinden alınacak tescil ücret tavanı 2.000-TL'dir.  
     
     
     
     
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi    
 -Hakem Ücreti Tutarı (TL)  
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu    
olan tutarın %1'i    
Tahkim Hizmetleri Ücreti 500  
Tahkim Masrafları Avansı 1.000 (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)
     
     
 -Bilirkişi Ücreti Tutarı (TL)  
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) 400  
Bilirkişi Rapor Ücreti 300  
     
     
 -Eksper Ücreti Tutarı (TL)  
Eksper Ücreti 500 (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
Eksper Rapor Ücreti 300  

 

(Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)

 

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: