30.06.2022
06:51
EN

İZMİR TİCARET BORSASI 2020-2021 SEZONU PAMUK RANDIMAN VE FİRE ORANLARI

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 12 Ocak 2022 tarih, 205 sayılı toplantısında alınan 15 numaralı kararın suretidir.

 

2021-2022 SEZONU

PAMUKTA RANDIMAN VE FİRE ORANLARI

 

  • Borsamıza intikal eden mahlıç pamuk tescillerine ilişkin zirai stopaj hesaplamalarında gerekli olan randıman oranları ile makineyle toplanan pamukta fire oranlarının, borsamızın çalışma alanına münhasır olmak üzere, 2021-2022 sezonu için yeniden belirlenmesine,
  • Pamuk randıman oranlarının rollergin-rotobar ve sawgin sistemle çırçırlamaya göre, aşağıda belirtilen şekilde;

   

    Kalite            Rollergin-Rotobar Sistem                     Sawgin Sistem

St.1                %37 - %40 arasında değişebilir.      %35 - %39 arasında değişebilir.                         

St. – HB.1     %35 - %37 arasında değişebilir.      %32 - %36 arasında değişebilir.                    

St.2                %33 - %35 arasında değişebilir.      %32 - %34 arasında değişebilir.                  

St. – HB.2     %33 - %35 arasında değişebilir.      %32 - %34 arasında değişebilir.                           

St.3                %32 - %34 arasında değişebilir.      %31 - %33 arasında değişebilir.                              

St. – HB.3     %31 - %33 arasında değişebilir.      %30 - %32 arasında değişebilir.                        

St.4                %30 - %32 arasında değişebilir.      %30 - %32 arasında değişebilir.                         

St. – HB.4     %30 - %32 arasında değişebilir.      %30 - %32 arasında değişebilir.                          

 

esas alınmasına ve tescil işlemlerinde yapılan zirai stopaj kontrollerinin bu değerler üzerinden hesaplanmasına,

 

  • Kütlü pamukların depolanması sırasında oluşan fire oranının % 2 - % 5 arasında olduğu hususunun kabulüne,
  • Makineyle pamuk toplamada fire oranının % 5-10 olarak belirlenmesine,
  • El ile toplanan kütlü pamukların işlenmesi sırasında oluşan çepel firesi oranının % 2 - % 6 arasında olduğu hususunun kabulüne,
  • Pamuk çekirdeğinin kumlu, tozlu ve rutubetli olması nedeniyle depolama süresi ve şartlarına göre % 2 - % 5’e kadar fire verebileceği konusunun kabulüne,
  • Stoklanacak preseli pamuklarda depolama süre ve şartlarına göre fire oranının % 2 - % 4 arasında düşülmesine,

 

 

 

Geri dön