20.05.2022
13:52
EN

Ajan Vekaletname Örneği

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik’in Borsa Ajanı başlıklı 11’inci maddesi “Borsa ajanı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler, borsada alım satım yapmak için adına iş yaptıkları kişilerden şekli ve içeriği Birlik tarafından belirlenecek vekaletname almak ve en geç işlem sırasında borsaya vermekle yükümlüdür.” Hükmüne amirdir.

Ajan vekaletname örneği için tıklayınız

 

Geri dön