30.06.2022
07:11
EN

Ajan-Simsar-Komisyoncu Güvenceleri

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar hakkında Yönetmelik'in Teminat başlıklı 8'inci maddesi "Aracılar, Meclislerce aracının işlem hacmi de dikkate alınarak belirlenecek miktarda teminat göstermek zorundadır. Teminat; para, banka teminat mektubu, birinci derece gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili, hazine bonosu veya Yönetim Kurulunca kabul edilecek tüccar kefaleti olabilir." hükmüne amirdir.

Ajan-Simsar-Komisyoncu tüccar kefalet mektubu örneği için tıklayınız

 

Geri dön