02.10.2022
20:18
EN

Politikalar

KALİTE POLİTİKASI

Çağdaş borsacılık anlayışı ve hizmetiyle üyelerinin, çalışanlarının, paydaşlarının ve kamuoyunun memnuniyetini artıran bir kurumsal yapı ile; güncel mevzuatın ve Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini yerine getirip, faaliyetlerle ilgili risk analizlerini gerçekleştirerek Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve köklü geçmişine dayalı birikim ve deneyimine yakışan bir biçimde, tarım, tarıma dayalı sanayi ve ileri teknoloji entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol alarak, İlimiz, Bölgemiz ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sektörel gelişmeyi desteklemek temel politikamızdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Çağdaş Borsacılık anlayışı ve hizmeti ile müşterilerinin memnuniyetini sürekli arttırmak amacıyla, müşteri talep ve beklentilerinin kaliteli hizmet sunma anlayışı ile karşılamak, haklarını korumaya her zaman özen göstermek, her dilek, şikayet ve öneriyi objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde değerlendirmek, bu değerlendirme sonucunda kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak, açık, şeffaf hızlı, güven verici şekilde etkin çözümler yaratmak, kaynaklarımızı müşteri geri bildirimlerimi ‘Müşteri Memnuniyeti’ ne dönüştürmek için en iyi biçimde kullanmak, güncel mevzuat ve kalite yönetim sisteminin gereklilikleri doğrultusunda ‘Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ ilkesine daima uygulamak ve ‘Müşteri Odaklı’ olmak temel politikamızdır

ÇEVRE POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, çalışanlarının, üyelerinin, paydaşlarının ve kamuoyunun çevre bilincini artıran bir kurumsal yapı ile Çevre Yönetim Sistemi’nin ve yasanın gerekliliklerini yerine getirmek; faaliyetlerle ilgili risk analizlerini gerçekleştirerek Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve çevreye olan etkileri en aza indirmek; tarım, tarıma dayalı sanayi ve ileri teknoloji entegrasyonunda yüksek çevre bilincini ön planda tutmak, bu konudaki çalışmalarda öncü rol almak; il, bölge ve ülke düzeyinde çevre bilincinin yaygınlaşması ve çevre dostu uygulamaların yerleşmesine katkı sağlamak ve desteklemek temel politikamızdır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Yasa ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve ISO 9001 ve ISO 10002 kalite yönetim sistemleri kapsamında, üye odaklı yönetim anlayışı ile üyelerinin ekonomik ve sosyal anlamda sürekli gelişimlerine katkı sağlamayı, üyenin menfaatlerini ilke edinerek, üye memnuniyetini artırmak için yeterli kaynak sağlayarak, hızlı etkin ve kaliteli hizmet sunmayı, hizmet çeşitliliğini artırmayı ve üyelerden gelen şikâyet, talep ve soruları tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırmayı hedefler.

HABERLEŞME POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası, misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları, yaşanılan gelişmeleri, üyeleri, paydaş kuruluşları ve kamuoyu ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerle, en hızlı ve etkin şekilde en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak paylaşır. Borsa üyelerinin sektörlerinde gelişimine katkıda bulunacak bilgileri, takip etmek, düzenlemek ve paylaşmak İzmir Ticaret Borsası’nın temel haberleşme politikasıdır.  

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası misyon ve vizyonu doğrultusunda iç ve dış paydaşlarının ve kamuoyunun talep ve beklentilerini dikkate alarak faaliyetlerini sürdürür. Faaliyet ve hizmetlerinin toplum tarafından bilinmesi ve doğru algılanması için çağdaş iletişim araçlarından faydalanır. Toplumdan aldığı geribildirimleri, kurumsal itibarının yükseltilmesi amacıyla izler ve değerlendirir. Ülkemiz tarım ve ekonomisine etki eden asırlık bir kurum olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hareket eder.

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası, kuruluş amaçlarını ve stratejik plan hedeflerini gerçekleştirmek için, ilgili mali mevzuatla belirlenen gelir kalemleri çerçevesinde, ekonominin genel değişkenlerini ve verilerini dikkate alarak, ekonomik, sosyal ve yatırım harcamalarını gerçekleştirir. Mali kaynaklarının yönetiminde; şeffaflık, hesap verebilirlik ve ihtiyatlılık ilkeleri ile hareket eder ve mali risk analizleri yaparak gerekli önlem ve faaliyetleri planlar ve uygular.  Harcama ve yatırımlarında; Borsa üyelerinin ticari ve sosyal hayatına katkı sağlamayı ve bu sayede başta tarım ekseninde olmak üzere il, bölge ve ülke ekonomisinde gelişmeyi hedefler.

İNSAN KAYNAKLARI  POLİTİKASI

Türk tarımına, insan kaynağımızla, hizmet ediyoruz!

Yenilikçi ve gelişime açık, çözüm ve hizmet odaklı, kurumu her daim ileriye taşıma azmi ve çabasında olan, yüksek görev bilincine sahip bir ekiple ülkemizin tarım alanında lider bir kuruluşu olma misyonuyla birlik içinde hareket ediyoruz.

İnsan Kaynakları politikamızın özü Borsamızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

  • Çalışanların motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,
  • Çalışanların performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları eğitimlerle verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek, temel ilkelerimizdir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası, tüm faaliyetlerinde insanı ön planda tutarak çalışanlarına, üyelerine, misafir, taşeron ve tedarikçilerine konuyla ilgili mevzuat gereklerine uygun şekilde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar ve sürekli iyileştirme felsefesi ile söz konusu koşulları geliştirir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi için önerilerin alınması ve uygulanmasına yönelik sistemleri hayata geçirir. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması ve yerleşmesi için, başta çalışanların eğitimi olmak üzere, gerekli tedbirleri alır ve düzenli şekilde uygular.

BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası faaliyet alanına giren konulardaki ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından izleyerek güncel ve güvenilir bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde karar alma süreçlerinde etkin olarak kullanır. Üye ve paydaşlarına dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek için bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeleri izler; iş geliştirme ve/veya bilgi güvenliğine katkı sağlayacak çözümlerden uygun olanları iş süreçlerine dahil eder. Veri ve bilginin korunması, güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: