30.06.2022
06:59
EN

Başvuru Formları

 

İŞ BAŞVURUSU

İş başvurusu, aşağıdaki linkte yer alan formun dolduruldutan sonra kurumumuza ulaştırılması ile yapılır. Bu formda referans olarak en az iki kişinin isim ve adreslerinin yazılması gerekmektedir.

İş Başvuru Formu

 

STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

Kurumumuzda üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden eğitim kurumlarınca staj zorunluluğu bulunanlara, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen koşullarda, staj olanağı tanınmaktadır.

Öğrencilerin staj süresince, “İş kazası Temel Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılacağına ve primlerinin öğrenim gördükleri kurumlar tarafından ödeneceğine dair, öğrenim gördükleri kurumlardan yazıl belge getirmeleri gerekmektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Yasası gereği kontenjan doğrultusunda Ticaret/ Meslek Lisesi öğrencilerine de staj olanağı sağlanmaktadır.

Staj başvurusu kabul edilenlere Borsa tarafından telefonla bilgi verilir ve resmi yazışmalar yürütülür.

 

Staj başvurusu yapılırken staj başvuru formu ve okulunuzdan alacağınız zorunlu staj belgesini veya yazısını da eklemeniz gerekmektedir.

Staj Başvuru Formu

 

 

 

Geri dön