30.06.2022
06:57
EN

Endüstriyel Simbiyoz Projesi Sinerji Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

İzmir Bölgesi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Nisan 2021 tarihinden itibaren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde yürütülmeye başlanmıştır.

İşletmeler arasında atık, yan ürün, enerji, su değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanımını sağlayan iş birliklerinin kurulmasına dayanan endüstriyel simbiyoz, hem çevre performansının iyileştirilmesi hem de ekonomik kazanım sağlanması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. İzmir, çok sektörlü ve çok boyutlu sanayi yapısı ile endüstriyel simbiyoz olanakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Proje kapsamında uluslararası örnekler ışığında geliştirilmeye başlanan bu yönetsel yapı; endüstriyel simbiyoz iş birliklerinin ortaya çıkarılması, hayata geçirilmesi, teknik ve yasal kısıtların ortadan kaldırılması konularında işletmelere destek verecek ve bu alanda bölgesel koordinasyonu sağlayacaktır. İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelinin oluşturulması ve en az iki pilot uygulamanın fizibilitelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılan firmalar program sonunda birçok avantaj elde edecektir.

Bunlardan bazıları;

  • Atıkların bir kaynağa dönüştürülerek gelir elde edilmesi,
  • Girdi maliyetlerinin düşürülmesi,
  • Atık maliyetlerinden tasarruf edilmesi,
  • Verimlilik artışı,
  • Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon uygulamalarına hazırlıklı olma ve daha bir çok avantaj.

Projede gelinen aşamada, İzmir’de faaliyet gösteren firmalarda olası simbiyoz ilişkilerinin tespiti, kaynak verimliliğinin sağlanması, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sektörler arası yeni iş olanaklarının oluşturulması için Sinerji Çalıştayı düzenlenecektir.

 

Çalıştay Tarihleri:

1. Çalıştay: 05 Temmuz 2022

2. Çalıştay:  06 Temmuz 2022

 

Çalıştay Yeri:

İzmir (Başvurusu kabul edilen katılımcılara Çalıştay Bilgilendirme Dökümanı ve çalıştay yeri sisteme kayıt oldukları e-posta adresi üzerinden iletilecektir.)

Son Başvuru Tarihi:

30 Haziran 2022

Başvuru ve Detaylı Bilgi: https://ikvp.izka.org.tr/endustriyel-simbiyoz/

İletişim: izmirendustriyelsimbiyoz@undp.org

 

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

 

21.06.2022

 

Geri dön