27.05.2018
08:18
EN

ORGAN SEÇİMLERİ HK.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 84’üncü maddesi gereği Borsamız organ seçimleri 2017 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde yapılacaktır. 

Kanunun  81’inci maddesinin beşinci fıkrası; Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez” hükmünü içermektedir.

Bu hüküm uyarınca Ticaret Sicili Müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgeleri ile oy kullanılabileceğinden; seçimlerde bir yığılma olmaması için bu belgelerin Ticaret Sicili Müdürlüklerinden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeden şimdiden alınabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

25.08.2017

 

Geri dön