23.10.2021
21:03
EN

#itbyarisma21 INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Yarışma Tarihi ve Konusu:

 

1. Yarışma, 01 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında, İzmir Ticaret Borsası Instagram hesabı https://instagram.com/izmirticaretborsasi/ üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

2. Yarışmaya “Tarımda Sürdürülebilirlik” temasına ilişkin fotoğraflarla katılım sağlanacaktır.

 

3. Yarışmanın Konusu ve Kategorilere İlişkin Bilgiler:

 

“Tarımda Sürdürülebilirlik” Konulu Instagram Yarışması Amacı ve Kapsamı:

 

İzmir Ticaret Borsası 130’uncu yılında, Borsa’nın marka stratejisi olan “Tarımın Servetinin Dönüştürülmesi” kapsamında, tarımın servetlerinin korunması, üretim ve çeşitliliğin devam etmesi, gelişmesi ve geleceğe taşınması amacıyla “Tarımda Sürdürülebilirlik” konusuna dikkat çekiyor ve bu alanda çekilecek fotoğraf karelerini Instagram Yarışmasına konu ediyor.

 

Çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimi hedef alarak bugünün  ve gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayacak, toplum refahının artmasını  sağlayacak bir gelişimi/dönüşümü   kapsayan “Tarımın servetini dönüştürme” stratejimizin temel dayanaklarından biri olan “Tarımda Sürdürülebilirlik” kavramını öne çıkarmak  amacıyla tarımsal üretimde ve ticarette sürdürülebilirlik kavramlarına ve tarımda sürdürülebilirliğin en önemli tehditlerinden biri olan iklim değişikliğine dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın da altını önemle çizdiği “sürdürülebilirlik” kavramı, insanlığın kalkınma ve refahını, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı ile gelecek nesillerin kaynaklara ulaşma imkanlarını koruyarak sağlamayı amaçlamaktadır.  Bu nedenle, “Tarımda Sürdürülebilirlik” ana çatısı altında, 130. yılımız kapsamında düzenleyeceğimiz geleneksel fotoğraf yarışmamızda; bu zenginliğimizi fotoğraf aracılığıyla yaşayan karelere dönüştüreceğiz.

 

Yarışma kategorileri;

Yarışma yukarıda detayları verilen “Tarımda Sürdürülebilirlik” teması kapsamında;

 

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik Fotoğraf Kategorisi

Bu kategoride, tarımın servetlerini korumak, geleceğe taşımak ve değer kazandırmak için çiftçinin/emeğin, ürünün, üretim alanlarının ve doğal varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik geleneksel ve modern tarımsal üretim uygulamalarını (Yenilenebilir enerjilerle üretim, üretimde verim artışı sağlayan ve/veya doğal kaynakları koruyan, su kullanımını etkin kılan, gıda atıklarını değere dönüştüren uygulamalar ve teknolojiler vb.) konu alan fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.

 

Tarım Ticaretinde Sürdürülebilirlik Fotoğraf Kategorisi

Bu kategoride tarımın servetlerini korumak, geleceğe taşımak ve değer kazandırmak için tarım ticaretinin değişimini, gelişimini ve sürdürülebilirliğini anlatan fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. (Tarım ticaretinin gerçekleştiği alanlar: Borsalar, Elektronik İşlem Salonları, Haller, Mezatlar, Hayvan Pazarları, tarım ve gıda lojistik süreçleri)

 

İklim Değişikliğinin Tarıma Yansıması Fotoğraf Kategorisi

Bu kategoride tarımın servetlerinin korunması için sürdürülebilirlik konusunda tehdit oluşturan iklim değişikliğinin tarıma etkilerine dikkat çeken fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. (Tarımsal ürünlere, çiftlik hayvanlarına, arıcılık faaliyetine ve tarımsal üretim alanlarına, üreticilere etki eden iklimsel koşullar: Tarımsal alanda etkisi görülen sel, yangın, fırtına, kuraklık vb.)

 

olmak üzere 3 kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

 

Katılım Koşulları:

 

1.  Yarışmaya 16 yaş ve üstü kişiler katılabilir.

 

2.  Daha önce ödül almış ve/veya ticari amaçla kullanılmış eserler yarışmaya katılamaz. Bu şekilde bir durumun tespit edilmesi halinde yarışma derecesinin iptal edileceği katılımcı tarafından kabul edilmiş olur.

 

3.  Katılımcılar @izmirticaretborsasi Instagram hesabını takip etmek zorundadır.

 

4.  Katılımcıların “Tarımda Sürdürülebilirlik” temasını konu alan fotoğraf(lar)ı @izmirticaretborsasi etiketi (fotoğraf üzerine veya açıklama kısmına) ve #itbyarisma21 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.

 

5.   Katılımcı, İzmir Ticaret Borsası’na, Instagram Direkt Mesaj (DM) bölümünden telefon ve eposta bilgilerini iletmekle yükümlüdür.

 

6.   Katılımcıların, yarışmaya katılacakları fotoğraf(lar)ı yarışma başlangıç tarihi itibari ile kendi Instagram hesaplarından paylaşmış olmaları gerekir. Daha önceden paylaşılmış eserler değerlendirilmeye alınmaz.

 

7.    Katılımcıların, Instagram hesapları açık konumda olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma21 hashtagini kullanarak hesaplarından paylaşım yapsalar dahi, fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

8.   Fotoğrafların orijinalliğini bozmadan fotoğraf düzenleme programları (kontrast, keskinlik, netlik, sıcaklık, doygunluk vb.) kullanılabilir.

 

9.   Tümüyle fotoğraf düzenleme programları ve çeşitli bilgisayar yazılımları ile üretilmiş, montaj yapılmış ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

 

10.  Yarışma süresince her katılımcı en fazla 3 fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.

 

11.  Her yarışmacı yalnızca tek derece alabilir (1., 2., 3. gibi). Ancak, derece alan bir katılımcının diğer fotoğrafları sergilenmeye layık görülebilir.

 

12. Katılımcılar, yarışmaya katılmak üzere Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü olarak (en az 300 dpi), başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (eposta, wetransfer vb. kanalıyla) İTB eposta adresine (itbinstagramyarisma@gmail.com), konu kısmına "itbyarisma21" yazarak ulaştırmayı taahhüt ederler. Ayrıca katılımcılar yarışmaya katıldıkları eserlerin orijinal hallerini İTB'ye mail yoluyla iletirken mail gövdesine yarışmaya katıldıkları kategori başlıklarını da (Örn; Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik Kategorisi vb.) yazmakla yükümlüdür.

 

Diğer hususlar:

 

13.   İzmir Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

 

14.   Katılımcı, eserinin İzmir Ticaret Borsası’nın sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, İzmir Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.

 

15.   Katılımcılar, Instagram’da @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma21 hashtagini kullanarak paylaştıkları fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.

 

16.   Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

 

17.   İzmir Ticaret Borsası, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

18.   Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.

 

19.   18 yaşından küçük katılımcıların dereceye girmeleri halinde kazanacakları ödül, velilerinin veya yasal vasilerinin hesabına yatırılır. Bu gibi bir durumda, ödülün hesabına yatırılacağı kişinin, ödül kazananın velisi veya yasal vasisi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmesi şarttır.

 

20.   Yarışmaya Seçici Kurul, İzmir Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz, katılsalar dahi ödül için hiçbir hak iddia edemezler.

 

21.   İzmir Ticaret Borsası; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

 

22.   Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte, Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.

 

23.   Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

 

Seçim Kriterleri

 

24.   Fotoğraflarda jürinin değerlendirmesi alınacak puana yüzde 90, eserlerin Instagram’daki beğeni sayısı ise yüzde 10 oranında etki edecektir.

 

25.   Instagram Hikaye kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

26.   Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.

 

27.   Jürinin ilan edilen kategorilerde değerlendirme yapabilmesi için, o kategoride en az 10 başvuru olması gerekmektedir.

 

Sonuçların Açıklanması

 

28.   Ödül alan katılımcılar İzmir Ticaret Borsası resmi internet sayfası (http://www.itb.org.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de Direkt Mesaj (DM) yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.

 

29.   Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, puan sıralamasında kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.

 

30. Yarışmada fotoğrafları ödül kazanan ve sergileme alan yarışmacılar DM aracılığı ile bildirim yapıldıktan sonra fotoğrafın çekildiği yer (il, ilçe) ve kısaca fotoğrafın hikayesini (fotoğrafın teması) İzmir Ticaret Borsası ile paylaşmakla yükümlüdür.                                                                                                                                                                                     

 

Yarışma Seçici Kurulu ve Kurulun Temsilcisi Olduğu Kurum ve Kuruluşlar:

 

İlhan Zincircioğlu - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi

 

Erol Avni Bozkurt - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi

 

Sonnur Kırmızıoğlu - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi

 

Doç. Dr. Gökhan Birinci - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı

 

Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç - Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

Turan Gültekin - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi

 

Şükrü Akın - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Temsilcisi

 

*İzmir Ticaret Borsası yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.

 

 

Yarışma Takvimi

 

Yarışma Başlangıç Tarihi:            01 Ekim 2021

 

Yarışma Sonlanma Tarihi  :            30 Kasım 2021

 

Jüri Toplantısı                      :            Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.

 

Sonuçların duyurulması    :            Jüri toplantısının Ertesi Günü

 

Ödül Töreni                         :           Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.

 

 

 

Ödül Kategorileri:

 

1) “Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik” Fotoğraf Kategorisi

 

2) “Tarım Ticaretinde Sürdürülebilirlik” Fotoğraf Kategorisi

 

3) “İklim Değişikliğinin Tarıma Yansıması” Fotoğraf Kategorisi

 

  

Her bir kategori için verilecek ödül miktarları:

 

Birincilik Ödülü: 5.000 TL

 

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

 

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

 

* Jüri tarafından gerek görülmesi halinde her kategoriden 1’er esere mansiyon ödülü verilebilir. Mansiyon ödülü tutarı 1000 TL olacaktır.

 

* Yarışmada sergileme alan fotoğraf sahiplerine 350 TL sergi katılım ödülü verilecektir.

 

* Yarışmaya katılan ve ödül kazanacaklar için KVKK Aydınlatma Metnimize ulaşmak için tıklayın

 

İletişim:

 

Adres: İzmir Ticaret Borsası Gazi Bulv. N:2 Konak İZMİR

 

Telefon: 0 232 481 1060

 

E-posta: basinmedya@itb.org.tr

 

Yarışma görseli için tıklayınız