22.09.2021
20:22
EN

Mali İşler Müdürlüğü

  1. Borsamızın mali işlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.
  2. İzmir Ticaret Borsası’nın genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarının tutulduğu servistir.
  3. Borsanın tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulması, mali tabloların muhasebenin temel ilkelerine uygun olarak, zamanında ve doğru olarak haftalık, aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması, yıllık borsa bütçesinin hazırlanması, mevduatlarımızın kurum lehine yönlendirilmesi görevleri arasındadır.
  4. Üyelerin mali problemlerine çözüm üretmek amacı ile ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.

 

Mali İşler Müdürlüğü: muhasebe@itb.org.tr    seydaseyhan@itb.org.tr

 

Geri dön