04.10.2023
14:10
EN

Projeler / İzmir Ticaret Borsası Üyeleri Gelenekten Geleceğe Yürüyor

İZKA Kare Mali Destek Programı kapsamında; Borsamız aracılığıyla, İzmir'de faaliyet gösteren İzmir Ticaret Borsasına üye, süt ürünleri ve yumurta sektöründe faaliyet gösteren firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi için yol haritalarının çıkarılması ve borsamızın gelecek stratejisini yeniden şekillendirerek üyelerine yönelik hizmet çesitliliği ve kalitesini arttırarak sürdürülebilir kurumsal bir modelin oluşturulması hedeflenmektedir.
 
Kurumsallaşma firmalarda, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yaşanan hızlı degişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Dünya genelinde, işletmeler pazar paylarını arttırabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmaktadır. Ayrıca markalaşma ve kurumsallaşma arasında da dogrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle kurumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak kabul
edilmektedir.
 
Projemiz ile seçilecek firmalarda gelecek stratejisinin ve kurumsallaşma modelinin belirlenmesine yönelik üye ve ihtiyaç odaklı aşağıdan yukarıya bilgi akışını sağlayacak teknik destek mekanizması kurulurken, sahadan elde edilen veriler ışığında bütüncül bir yaklaşımla yeni sürdürülebilir kurumsal yönetişim modeli kurgulanacaktır.

 

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: