22.09.2021
21:28
EN

Projeler / İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Fizibilite Projesi

                                                              

Türkiye tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya dönüştürülmesi ve mevcut potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için aşağıda sayılan dört önemli konuya çözüm bulunması gerekmektedir. Bunlar;

  1. Üretimde verimliliğin artırılması,
  2. Üretimde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
  3. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
  4. Yaşlanan tarımsal nüfus ve tarımsal işçi sorunlarına çözüm bulunması.

Yukarıda sayılan dört sorun alanı için üretilecek çözümlerde ortak nokta gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarım sektörüne adapte edilmesidir. İzmir Ticaret Borsası olarak tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirliği için ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaların geliştirilmesine imkân sağlayacak, üreticiler ve tarımsal teknoloji üreten girişimcileri bir araya getirecek “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi” (İTTM) kurmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ticaret Borsası olarak tarım sektörünün dijital dönüşümü yakalamakta çok yavaş kaldığı tespitinden yola çıkarak, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” isimli heyecan verici ve çok önemli bir projeye imza atılmıştır. Bu rapor, ülkemizde konuyla ilgili yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri; bir nevi yol haritası, aynı zamanda İTTM kurulması fikrinin de altyapısıdır.

İzmir Ticaret Borsası tarafından 2018 yılı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansına İTTM’nin kurulabilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması amacıyla destek başvurunda bulunulmuştur. 

İZKA tarafından uygun bulunan projemiz Kasım 2018 ayı itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu fizibilite çalışmasını yapacak danışmanlık firması belirlenmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 20 Haziran 2019 tarihinde ilgili sektör paydaşların katıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiş, sektör paydaşlarının özel fikirlerini almak aamcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, masa başı etüdleri tamamlanmış ve elde edilen sonuçlar Odak Grup Toplantıları paydaşlara sunulmuştur. Fizibilite çalışmasının 2019 yılı sonlarında  tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Geri dön