21.01.2019
05:29
EN

Projeler / Türk Tarımın Global Entegrasyonu ve Akıllı Tarım

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Borsamız arasında ortak projelerin belirlenmesi, koordinasyonu ve yürütülmesi, akademik araştırmalar yapılması, danışmanlık işlemleri ile ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, sempozyum vb. akademik etkinliklerde işbirliği yapılması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin katılımıyla 3 Şubat 2017 tarihinde Borsamızda işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu protokolü takiben; Borsamız ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde yürütülen “Türk Tarımın Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” isimli proje kapsamında tarım sektörü temsilcilerinin Tarım 4.0’a bakışını değerlendirmek üzere 29 Kasım 2017 tarihinde “Tarımda Teknolojik Dönüşüm; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” konulu bir ara çalıştay düzenlenmiştir.

Ara çalıştayımızda elde edilen bilgiler, sektörün genel gelişme potansiyelini, önündeki engelleri, sorunlarını ve çözümlerini ortaya koymuştur.

Projemiz şuan sektörün teknolojik gelişimine yönelik yapılacak gelecekteki çalışmalara ışık tutması amacıyla tüm tarım sektörü aktörleriyle yapılan detaylı anket çalışmalarıyla devam etmektedir.

 

Geri dön