12.05.2021
11:27
EN

İzmir tarımla yükselecek

İzmir Ticaret Borsası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 28 Temmuz 2020 Salı günü video konferans aracılığıyla ve Meclis üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının konuk konuşmacısı Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen oldu. 
Meclis üyelerine hitaben konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Bütün insanlığın hayatını derinden etkileyen Covıd-19 salgınına karşı normalleşmede ikinci ayı geride bırakıyoruz. Sağlık tedbirlerini ve ekonomik tedbirleri senkronize bir şekilde hayata geçirmenin çok önemli olduğu bu süreçte, sağlık konusunda ne yazık ki arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Bu da üretim ve tüketim davranışları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaya ve ekonomide toparlanmayı geciktirmeye etki ediyor. Bu mesele, sadece devlet tedbirleri ile baş edilebilecek bir konu değil; vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasında sonsuz yarar görüyoruz” dedi.
Bu dönemin kazananlarından olmak için ekonomideki sürtünme kuvvetini azaltacak, bizi içinden değer zinciri geçen bir çekim merkezi yapacak bir yol izlememiz gerektiğine değinen Kestelli, “Bunun için bütün dünyanın, özellikle de katma değer yaratanların satın alacağı çok katmanlı yeni bir hikâye yazmamız gerekiyor. Covid-19 süreciyle dünyada bulanan suları ancak bu yolla Akdeniz çanağında berrak hale getirebiliriz. Tarımın giderek popüler sektör olduğu bu dönemde; İzmir bizler için aynı zamanda tarımsal üretim ve ticaretin başkenti ve yönlendiricisi konumunda. Süt üretiminden süs bitkilerine, su ürünlerinden meyve ve sebze üretimine kadar birçok üründe ülke ortalamasının üstünde verimli ve katma değerli üretim gerçekleştirebiliyoruz. Organik tarımın ülkemiz geneline yaygınlaştırılmasında lokomotif olduk. Arzu ederiz ki verim ve kalitede tarımsal üretimde ülkemizin her noktası İzmir’in başarısını yakalasın. Ancak bunları söylerken daha almamız gereken çok yol, yapmamız gereken çok iş olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu anlamda kurumlar arası iş birliği hayati önem taşıyor. Son dönemde İzmir’deki Odalar ve Borsa olarak yaşadığımız ahenk sonucunda İzmir’i tarımsal organize sanayi bölgeleri açısından da bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Dikili’de kurulan seracılık organize sanayi bölgesinin ardından, Bayındır, Bergama, Kınık için çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Bu konuda hem il müdürlüğümüzün hem de bakanlığımızın yönlendirici, kolaylaştırıcı ve pozitif yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.
Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise pamuk üretimindeki alan azalışına değinerek, “Bu ekiliş sonuçlarıyla rekoltemiz sert bir düşüş yaşayacak. Geçmiş yıldan kalan ürünlerin stoğu ülkemiz için çok az olmasına ve daha hasada iki ay olmasına rağmen, pamuk satışı piyasada bin nazla yapılıyor. Bu noktada; ayda 120 bin ton tüketimi olan ülkemizde 30-40 bin ton kalan pamuk dahi zorla satılıyorsa durup düşünmemiz gerekir. Önceki toplantılarda arkadaşlarımın da önerdiği gibi ithal pamuk kullanan sanayicilere en azından yüzde 30 oranında Türk pamuğu kullanma zorunluluğu getirilmesi, gümrüksüz pamuk ithal edilen bir ülkenin üreticisi için adil olacaktır görüşündeyim” diye konuştu.
Pandeminin hayatımızda birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Barış Kocagöz, “Değişen dünyada insanlar kabuğuna çekilip dijital dünyaya yönelirken ülkeler de farklı stratejiler geliştirmeye başladı. Dışarıya mal ihraç etmek zorlaşırken, yabancı yatırımcıyı da doğrudan yatırıma çekmek ya da yeniden yatırıma döndürmek ayrı bir problem haline geldi. Ülke olarak bu zor gelecekte avantajlarımızı öne çıkarmak için yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek zorundayız. Yoksa zaten giderek içine kapanan ülkelerin ortaya çıktığı bir dünyada, cari açığı olan ülkemizin ekonomik anlamda geleceği tehlikeye girecektir. Bu amaçla hem finansal hem fiziksel anlamda yabancı için güvenli yatırım ortamını yaratmamız gerekiyor” dedi.
Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen ise İzmir’in tarım alanında oldukça stratejik öneme sahip olduğuna değinerek, "İzmir'imizde tarımı daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İzmir, tüm Dünya'ya tarımsal ürün satan ve ürün çeşitliğinin oldukça fazla olduğu bir ilimiz. Çiftçilerimizin üretimde kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmesi için İl Müdürlüğümüz olarak her türlü desteği sunacağız. İlimizin marka değerini yükseltip, üretime daha çok değer kazandırmak birincil hedefimiz olacak. İzmir Ticaret Borsası ile de bu konuda sürekli dirsek temasında bulunacağız" dedi. Mustafa Özen konuşmasının devamında çalışmaların etkin sürdürülmesi ve tarım alanında İzmir’in çok daha iyi konuma gelebilmesi için İzmir Ticaret Borsası ile yakın iş birliği içinde olacaklarını da dile getirerek, Müdürlük koordinasyonunda yapılacak proje ve çalışmalar için Borsa’nın da aralarında yer alacağı, tüm paydaşları buluşturacak bir kuruluş/komite oluşturulması, komitenin düzenli periyodlar halinde bir araya gelerek projelerle ilgili etkin işbirliği sağlanması konusunda çalışma yürüteceklerini dile getirdi.
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanının ardından Meclis üyeleri de sırasıyla söz alarak temsilcisi oldukları sektörlere ilişkin mevcut durum ve önerilerini dile getirdi. Meclis Üyesi Aydın Arıkök Covid-19 salgın sürecinin sert kabuklu yemişlerin toptan ticareti sektörüne etkileri, ürünlerde tağşiş sorunu ve bu konuda alınan önlemlere dikkati çekerek Borsa olarak imkânlar dahilinde yapılabilecek iyileştirmeler ve üreticiye verilecek destekler konusunda görüşlerini dile getirdi.

29.07.2020

 

Geri dön