11.08.2020
06:18
EN

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 07.04.2015 tarih 6823 sayılı yazısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini hazi kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, mezkur Tebliğin yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgilieri güncel tutma başlıklı zorunluluğu başlıklı 4 üncü maddesi hükmü gereğince kayıtların yapılmış olması gerektği belirtilerek; uygulamaya BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan https://uygulama.gtb.tr/Firmavekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve lektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğin 5. maddesi 1. fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan klavuza Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün  internet sayfaından (http://risk.gtb.gov.tr) ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Geri dön