11.08.2020
06:46
EN

Erasmus+ Projesi Anket Çalışması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 27.04.2015 tarihli yazıda, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan "Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerim Eğitimi ve Mikro-KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneration)" adlı Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olup, bahse konu projenin önemli çıktılarından biri olan anketin Oda ve Borsalarımıza üye KOBİ'ler tarafından doldurulmasının önemi belirtilmiştir.

https://surveymonkey.com/s/DDNZVN7 internet adresinde yer alan anketin çevrimiçi olarak doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Geri dön