11.08.2020
06:09
EN

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi anketi

YOİKK İstihdam Teknik KOmitesi 2013-2014 Eylem Planında yer alan "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi" başlıklı eylem maddesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumluluğunda alt çalışma grubu oluşturularak bir anket hazırlanmıştır.

http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014.html adresinde kayıtlı anket 07.04.2014 tarihine kadar online olarak doldurulabilecektir.

 

Geri dön