28.05.2020
08:10
EN

ÖNEMLİ - 283 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 283 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, bazı meslek kollarında uygulanacak esnaf muaflığı hakkında açıklamalar ile basit usulden gerçek usule veya gerçek usulden basit usule geçişin şartları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e ve tebliğ ile ilgili Borsamız Mali Danışmanı Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan görüşe ulaşmak için tıklayınız.

 

Geri dön