11.08.2020
06:07
EN

Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin (Tebliğ No: 2009/62) yürürlükten kaldırıldığı 25 Temmuz 2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Geri dön