04.08.2020
22:37
EN

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği

Ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanan bu tebliğ için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Ek.1: Tebliğ

Ek.2: Müracaat Formu

 

Geri dön