04.08.2020
23:26
EN

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Ek.1: Tebliğ

itb.org.tr/dosya/ebulten/EK 5_374.doc

itb.org.tr/dosya/ebulten/EK 4_308.doc

itb.org.tr/dosya/ebulten/EK 3_648.doc

itb.org.tr/dosya/ebulten/EK 2_116.xls

itb.org.tr/dosya/ebulten/EK 1_422.doc

 

 

 

 

 

Geri dön