06.07.2020
05:51
EN

Tacikistan'dan Pamuk İthalatı Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Yüzde 93'ü dağlık olan Tacikistan topraklarının sadece yüzde 7'si tarıma elverişli olmasına rağmen ülke ekonomisi açısından tarım, en önemli gelir kaynağıdır. Tacikistan istatistiklerine göre 2011 yılında hektar başına 2,5 tonluk verim düzeyi ile 415 bin ton pamuk üretilmiştir. 2012 yılında 210 bin hektarlık alanda pamuk üretimi yapılmış ve 400 bin ton civarında ürün rekoltesi beklenmektedir. 

Türkiye Tacikistan'ın Rusya'dan sonra ikinci ticari partneri durumundadır. Tacikistan'dan yapılan ithalatımızın yaklaşık yüzde 13'ünü pamuk oluşturmaktadır. 

 Tacikistan'da uluslararası ticarette akreditif uygulması benimsenmemektedir. Bu nedenle de ihracatta ürün bedelinin tamamı, ödenmesinden sonra teslim edilmektedir. 

Pamuk ihracatı üreticiler tarafından değil, aracı firma ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Pamuk konusundaki sözleşmeler bu aracılar tarafından ve sözleşme tarihindeki "Liverpool B Indeksi" üzerinden fiyatlandırılarak imzalanmaktadır. Ancak, sözleşmenin imzalanma tarihi ile pamuk bedelinin transferi edilip, ürünün yüklenmesi tarihi arasında geçen sürede (varsa) söz konusu indekteki artış, ürün fiyatına yansıtılmaktadır. Bu durumda ithalatçıya, sözleşmede belirtilenin altında bir miktar sevk edilmektedir. Bu durum pamuk ithalatçılarımızın sıkça çözümü güç maddi kayıplar yaşanması sorununu kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu nedenle pamuk ithalatçılarımızın Tacikistan'dan pamuk getirmeden önce Duşanbe'deki ticari müşavirliğimizle temasa geçmeleri yerinde bir yaklaşım olacaktır. 

 

Geri dön