28.05.2020
07:48
EN

ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 30.10.2018 tarih ve 16100 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler İşler Genel Müdür Yardımclığı'ndan almış oldukları bir yazıdan hareketle; ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla "Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO) altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan "Besic Direniş Gücü" ve örgütün ticari faaliyetlerini yürüten "Bünyat Taavün Besiç" ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine dahil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, ABD Büyükelçiliği yetkilisi tarafından söz konusu kuruluş ve şirketlerin mali varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının bu şirketler ile ticari işlem yapmalarının yasaklandığı, bu işlemlere giren 3. ülke vatandaşlarının da ikincil yaptırımlara tabi olabilecekleri belirtilmektedir. Özellikle söz konusu kuruluşlar arasından ülkemizde 3 şubesi bulunan Bank Mellat bakımından ilgili kurumların uyarılması istenmiştir.

Bilindiği üzere; BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme ihtimali söz konusudur.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Söz konusu basın açıklamasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Geri dön