04.08.2020
23:34
EN

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 18.08.2017 tarihli yazıda; Ekonomi Bakanlığından aldıkları 15.08.2017 tarihli yazıda, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan not iletilmiştir.

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not:

2016 yılından başlayarak ülkemizden İran İslam Cumhuriyetin'ne yapılan ihracatta, dış ticarete konu olan bazı belgelerin İran'ın diplomatik temsilciliklerince onaylanması şartı getirildiği bilinmektedir. Bu şartın ihracatçılarımıza zaman kaybettiren bürokratik engellere ve çoğu durumdlarda yüksek maliyetlere neden olduğu da kamuoyunca bilinnen hususlar arasındadır.

Bu çerçevede, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulama, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında bu durumu tesvik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs.) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacak, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür dasdiki aranacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Geri dön