04.08.2020
23:43
EN

Hacizli Satış

Sayın Üyemiz;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınan 24.03.2017 tarihli yazıda; Müdürlüklerince 30.03.2017 tarihinde birinci, satılamadığı takdirde 06.04.2017 tarihinde ikinci satışı yapılacak olan 6183 sayılı Amme ALacaklarınının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Haczedilen Menkul Malların açık arttırma ile satılacağı belirtilmektedir.

İhalede satışa çıkacak olan Menkul Mallar ile ilgili ayrıntıyı görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Geri dön