04.08.2020
23:27
EN

Limon Satış İhalesi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan 29.09.2015 tarih ve 1119 sayılı yazıda; Müdürlüğe ait 2015 yılı üretimi 4 Parti Toplam 740 Ton Inerdonato Limon ve 1 Parti 40 Ton Mandarim-Clamentin Mahsulünün partiler halinde (Parsel Parsel) dalında (Tofur) olarak idari şartname esaslarında ihale muhammen fiyatlarıyla, İşletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma suretiyle 06 EKİM 2015 SALI günü saat 14:00'te tekrar ihalesinin yapılacağı bildirilmiştir.

1- İhaleye ait partiler, muhammen fiyatları ve tutarları ile geçici teminat miktarları İşletme tarafından aşağıda bildirilmiştir.

PARTİ NO PARSEL ADI CİNSİ-ÇEŞİDİ MİKTARI (Kg) MUHAMMEN FİYATI (TL/Kg) MUHAMMEN TUTARI (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
3 Teliçi-3 Limon - Interdonato         190.000    0,8         152.000            30.400   
13 Aladağ-9 Limon - Interdonato         190.000    0,8         152.000            30.400   
16 Akçataş-1 Limon - Interdonato           95.000    0,8            76.000            15.200   
20 Taş Kesiği 1+2+3 Limon - Interdonato         265.000    0,8         212.000            42.400   
LİMON TOPLAMI         740.000              592.000          118.400   
21 Payın 8/A Mandarin-Clamentin           40.000    0,6            24.000              4.800   
GENEL TOPLAM         780.000              616.000          123.200   

 

2- İhaleye iştirak edecek müşteriler, geçici teminatın tamamını yatırarak iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda parti için geçici teminat yatırılarak da iştirak edilebieceklerdir.

İşletmenin hesap no'su: Halk Bankası Dalaman Şubesi (IBAN: TR63 0001 2009 2670 0013 000003)

3-İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Dalaman Tarım İşletmesinde; TİGEM'de (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/Ankara), Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

4- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğice istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Geri dön