19.04.2021
03:28
EN

Dinamik Denetim Modeli Faalyetleri

T.C. İzmir Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'nden alınan yazıda; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük,orta, yüksek,  çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girildiği bildirilmektedir.

Kontrollü normalleşme sürecinde düşük risk gruplarındaki illerde vaka ve hasta sayılarının tekrar yükselmesinin önlenmesi ve yüksek risk grubundaki illerde ise alınan tedbirlerle vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştirilerek uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

Bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınsa da aziz milletimizin yüksek bir duyarlılık gösterdiği ve bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürdüğü bu süreçte İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) verilerine göre kontrollü normalleşme dönemini içeren 1 - ­15 Mart dönemi ile önceki 15 günlük dönemin kıyaslandığında ihbar sayılarında % 66’lık, re’sen yapılan denetimlerde ise % 155’lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline uygun şekilde denetimlerin kararlılıkla icra edilmesi ve kurallara uyma konusunda toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye taşıyacak her türlü çalışmaya ağırlık verilmesinin son derece önem taşıdığı iletilmektedir. 

Salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirilmiş olup salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği bildirilmektedir.

 Bu kapsamda; 

  • Tüm ilçelerde Kaymakamların koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü il bazlı dağılımı toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyeti uygulanacağı bildirilmektedir.
  • Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık bir program dahilinde devam edilmesi gerekmektedir. Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının,  yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak ve belediyeler, il özel idareleri, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacaktır.
Kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek ve denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecektir. Yeme ­içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülmesi gereken 20 - ­26 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar iletilmektedir;
 
20 Mart Cuma: Yeme ­içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar.
 
21 Mart Cumartesi: Yeme­ içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler. 
 
22 Mart Pazar: Yeme­ içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler. 
 
23 Mart Pazartesi: Yeme ­içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, okullar(yemekhane ve kantinler dahil), okul servisleri.
 
24 Mart Salı: Yeme ­içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, İnternet kafeler/salonları, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları. 
 
25 Mart Çarşamba: Yeme­ içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler. 
 
26 Mart Perşembe: Yeme ­içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler. 
 
Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacağı bildirilmektedir.
 
  • Rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecektir. 
  • Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde %50 kapasite ile müşteri kabulüne izin verilen yeme­içme yerlerinin bir kısmında kapasite sınırlamasına uygun şekilde “oturma düzeni planı” hazırlanmadığı, müşterilerin rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmediği v e fazla masa ve koltukların mekandan kaldırılmadığı gözlemlenmektedir. Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme­içme yerlerinin denetimlerinde, ilgi (a) Genelge ile getirilen “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenerek ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacaktır.
  • Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralının henüz yeterince uygulanmadığı da gözlemlenmektedir. Bakanlık kararınca bu organizasyonları yapan kişi ya da kurumlarca gerekli bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla e­devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-­başvuru alanına modül eklemesi yapılmış olup bu tür organizasyonları gerçekleştirenler tarafından muhakkak bildirim yapılması ve bu organizasyonlarda en az bir denetim görevlisinin bulunması sağlanmalıdır. 
  • Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı görülmektedir. Özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan/yaşanabilecek olan yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek/azaltmak için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbirin alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda toplu ulaşım hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir. Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususuna denetim faaliyetleri sırasında bilhassa dikkat edilecektir. 
  • Denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilerek denetim kapasitesinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturularak İSDEM’de yetkilendirilmesi ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanmalıdır. Bu hükümler doğrultusunda Kaymakamlar tarafından, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak etkin şekilde uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

 

18.03.2021

 

Geri dön