19.04.2021
03:54
EN

Çiğ Sütün Sınıfsal Dağılımı ve Ürün Satış Miktarı Değişimleri

Ulusal Süt Konseyi'nden alınan yazıda; ülke genelinde süt sanayicileri tarafından toplanan çiğ sütün yıl içerisindeki yağ ve protein değişimlerine dair veri elde etmek amacıyla, Konsey tarafından 2015 yılında bir çalışma yapılmıştır. Konseye üye olan süt sanayicilerinin aylar bazda işletmelerine giren çiğ sütün yağ ve protein değerleri tüm sanayici üyelerimizden talep edilmiştir. 17 farklı firmadan elde edilen verilere göre -aylar itibariyle değişiklik göstermekle birlikte ülkemizde toplanan çiğ sütün yıl ortalamasındaki değerleri %3,5 yağ ve %3,1 protein olarak hesaplandığı bildirilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konseyin yürütmüş olduğu ortak bir çalışmaya esas teşkil etmesi amacıyla ülkemizde toplanan çiğ sütün güncel yağ ve protein değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu defa, firmalarca toplanan çiğ sütün “Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında belirtilen sınıflardaki dağılımına ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatı 30 Nisan 2021 tarihinde kadar 2,80 TL/Lt olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki veriye ilave olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan Ulusal Süt Konseyi yeni çiğ süt tavsiye fiyat geçişinin markalı/private label ürünler market satışı-ev dışı tüketim satışı ayırt etmeksizin toplam satışlara olan etkisine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede;

  1. Ekim-Mart döneminde işletmenize alınan toplam çiğ sütün tebliğ kapsamındaki sınıfsal dağılımı,
  2. Ocak, Şubat, Mart - 2021 dönemindeki satışların bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi

Tablolarının doldurularak en geç 18 Mart 2021 Perşembe günü içerisinde arge@itb.org.tr mail adresine iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarız.

Not: 2015 yılında süt sanayicilerimizden alınan yağ ve protein değerlerinde olduğu gibi, bugün talep edilen firma özelindeki veriler, herhangi bir yerde yayınlanmayacak olup Ulusal Süt Konseyi veri tabanında gizli kalacağı belirtilmektedir.

YAĞ VE PROTEİN ORANLARI-2015

TOPLANAN ÇİĞ SÜTÜN ORANSAL DAĞILIMI

SATIŞ DEĞİŞİM

 

Saygılarımızla,
 
İzmir Ticaret Borsası

18.03.2021

 

Geri dön