19.04.2021
03:18
EN

İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan Gelecek Kişilere Yönelik Uygulamalar

İzmir Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi’nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Sağlık Bakanlığı’nın, yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinden gelecek kişilere ülkemize girişte PCR testi uygulanması ile karantina şartlarına ilişkin hükümleri içeren yazısının iletildiği bildirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan yazı ile İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya kaynaklı mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün farklı ülkelerden de izole edildiği belirtilerek Türkiye’ye girişlerini takiben İngiltere ve Danimarka’dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesi, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanması, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılması ve G. Afrika ve Brezilya varyantına yönelik uygulamaların aynen devam etmesinin talep edildiği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile bildirildiği iletilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’ye girişlerini takiben :

  • İngiltere ve Danimarka’dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesine, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testlerinin yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesine, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına,
  • Güney Afrika ve Brezilya’dan gelen kişilere yönelik uygulamanın ise İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısında yer alan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda alınan 15.02.2021 tarih ve 2021/08 sayılı  kararında belirtildiği şekilde aynen devam etmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, Kaymakamlar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliğiyle karar verildiği bildirilmektedir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

17.03.2021

 

Geri dön