19.04.2021
03:38
EN

Toplu Taşıma Tedbirleri

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplandığı bildirilmektedir. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca alınan kararlar belirtilmektedir.

Salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve  tedarik  zincirlerinin  aksamaması  ilkesi  açısından önem  arz  eden  ulaşım  faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması  ve  seyahat  edenlerin  mağduriyet  yaşamaması  amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı Genelgesi gereğince:

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4  yetki  belgesi  eki  taşıt  belgesinde  kayıtlı  olan  taşıtlarda,  başta  HES  kodu  sorgulanması zorunluluğu  olmak  üzere  Sağlık  Bakanlığı  Covid­19  Salgın  Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere  uymak  kaydıyla ruhsatlarında  belirtilen  yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. Yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal  ve  gar  binalarında bulunan   yeme içme   (lokanta,   restoran,  kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık  Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi  Çalışma  Rehberinde  yer  alan  tedbirlere  uymak  kaydıyla,  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 30.11.2021 tarihli ve 20076 sayılı ve 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı Genelgeleri ile getirilen açılış kapanış  saatlerine  bağlı  olmaksızın  işyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına,

Uygulamada  herhangi  bir  aksaklığa  meydan  verilmemesi ve  mağduriyete  neden  olunmaması, alınan kararlara  uymayanlara  1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununun  ilgili  maddeleri  gereğince  idari işlem  tesis  edilmesine oy birliği ile karar verildiği bildirilmektedir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

10.03.2021

 

Geri dön