19.04.2021
03:19
EN

Yurtiçi Fuarlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar'ın 17. maddesinin 2. fıkrasında ''Fuar takvimine sonradan eklenmiş bir fuarın tarihinin veya yerinin, ana fuar takviminde yer almış olan, aynı il sınırları içerisindeki aynı ya da benzer isim veya konudaki bir fuarın başlangıç tarihinden bir ay öncesi ya da bitiş tarihinden bir ay sonrasına gelecek şekilde, değiştirilmesi başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular Birlik tarafından reddedilir. Ana fuar takvimde yer alan fuarlara ilişkin değişiklik başvuruları da bu hükme tabidir.'' hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.

Ancak Covid-19'un devam eden etkileri nedeniyle düzenleyici şirketlerin başvurularını ve planlamalarını olağanüstü koşullar ile gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu sebep ile 01.09.2021 tarihine kadar yapılan, 2021 fuar takvim yılı içindeki ekleme ve değişiklik başvurularında Esaslar'ın 17. maddesi 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine, ayrıca bu tarihe kadar yapılan ekleme, iptal ve değişiklik başvurularında Esaslar'da yer alan sürelere uyulmasa dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına karar verildiği belirtilmektedir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

08.03.2021

 

Geri dön