19.04.2021
02:56
EN

Yurda Giriş Tedbirleri

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 26.02.2021 tarihli ve 3281 sayılı Genelge ile ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve Covid­19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşulları uygulaması düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından başta il sağlık müdürlükleri olmak üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların (Hıfzıssıhha Kurul kararları dahil) alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

02.03.2021

 

Geri dön