08.05.2021
15:50
EN

BORSAMIZ KOTASYONUNA DAHİL EDİLEN MADDELER


İZMİR TİCARET BORSASI

KOTASYONUNA DAHİL EDİLEN MADDELER

İzmir Ticaret Borsası Kotasyon Listesine, Borsa Meclisi’nin 26/08/2014 ve 25/09/2014 tarihli kararları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17/12/2014 tarih ve 23992 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 20/04/2015 tarihli ve 7413529 sayılı Onayı ile aşağıda belirtilen maddeler Borsa Yeri Dışı’nda alınıp satılmak koşuluyla dahil edilmiştir.

Borsamızın faaliyet alanı içerisinde bu ürünlerin tescile tabi en az miktarlarının üstünde gerçekleşen alım satımların, 5174 sayılı Kanun gereğince borsamızda tescil ettirilmesi zorunludur.

MADDE GRUBU                                                                    EN AZ MİKTARI

ORMAN MAHSÜLLERİ

1- Tomruk                                                                                          15 M3          

2- Kereste                                                                                           10 M3

08.05.2015

 

Geri dön