12.05.2021
11:22
EN

Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır. Proje kapsamında Borsamız ile Ziraat Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır.

Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir.

Ziraat Bankası’nın proje ile ilgili bilgilendirme mesajı aşağıda yer almakta olup ayrıca konu ile ilgili broşür ve sıkça sorulan sorular ekte yer almaktadır.

Daha detaylı bilgi edinmek ve üründen faydalanmak için, Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.

Bilginize sunarız.

BİLGİLENDİRME MESAJI

Bankamız, ülkemizdeki üretim ve ticarete kartlı sistemler ile kredi, mevduat ve bankacılık ürünlerinden oluşan karma, birbirleriyle uyumlu; Alıcı-Satıcı arasındaki alışverişi/ticareti düzenleyen, yöneten, yönlendiren Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü ile etkin destek vermektedir. Ürünü diğer ödeme sistemleri ve araçlarından ayıran temel özellikler şunlardır:

·         Açık hesap, çek-senetle yapılan satışlarda Alıcı (kurumsal kart sahibi) riskini ortadan kaldırır.

·         Tedarikçiye (üye işyeri- satıcı) piyasa koşullarına göre daha uygun fonlama sağlar.

·         Alıcıya, “Mal Alımı Teminat Mektubu ve DBS” ürünlerinin getirdiği tek satıcıyla çalışma kısıtı yerine tedarikçiyi seçme imkanı sunar.

·         Alıcıya 18 aya kadar uygun koşullarda taksitle mal/hizmet satın alma imkanı sunar.    

1.      Ticari amaçla mal/hizmet alan Alıcılar ile ticari amaçla mal/hizmet satan Tedarikçiler

Ticari amaçla mal/hizmet alan müşteriler Alıcı, bu müşterilere ticari satış yapan müşteriler ise Tedarikçi olarak değerlendirilmelidir. Alıcılara kurumsal kart tahsisi hızlı bir şekilde planlanmaktadır. Örneğin toptan satış yapan bir firma Tedarikçi, bu firmadan mal alan perakendeci firma ise Alıcı olarak değerlendirilmelidir.  

2.      Kıymetli evrak (çek-senet) ile satış yapan firmalar

İlk maddede yer verilen koşullara uygun olmakla birlikte kıymetli evrak (çek-senet) üzerinden satış yapan firmalar sisteme Tedarikçi olarak tanımlanabilirler. Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Sistemi’nde POS üzerinden erişilen “Özel İşlemler” menüsünden maksimum vade içerisinde kalmak şartı ile çek-senette olduğu gibi serbestçe vade belirlenebilmektedir.

Çek/senetle vadeli satış yapan ve vadeli satışa konu çek/seneti iskonto ettiren firmalar kıymetli evrakların saklanmasında yaşanan zorluklardan ve tahsilat riskinden korunmak için Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürününü kullanabilirler.

3.      Ticari ilişkide olduğu müşterilerinden teminat mektubu talep eden firmalar

İlk maddede yer verilen koşullara uygun olmakla birlikte ticari ilişkide olduğu müşterilerinden teminat mektubu talep eden firmalar sisteme Tedarikçi olarak tanımlanabilirler Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü işlem sırasında Alıcının limitini sorgulayan özelliği ile Tedarikçiyi korumaktadır.

4.      DBS üzerinden satış yapan firmalar ile Mikro DBS tanımlanmış ancak ürünü aktif olarak kullanmayan firmalar

DBS üzerinden satış yapan firmalar bu ürünlere ek olarak Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürününü kullanabilirler.

Üye İşyeri Fiyatlama Şablonları ile esnek taksit uygulayacak firmalar için 3 farklı grup altında 8 farklı fiyatlama şablonu sunulmaktadır. Bunlar özetle;

Ertesi Gün Ödemeli: Bu grupta “Maksimum Vade” olarak 120, 180, 365 ve 540 gün olmak üzere 4 farklı şablon bulunmaktadır. Bu şablonlarda, vadeye kalan gün sayısı üzerinden iskonto tutarı hesaplanır. Hesaplanan iskonto tutarı işlem tutarından düşülerek elde edilen tutar, ertesi gün üye işyeri hesabına ödenmektedir.

Vade + Bloke Gün Beklemeli:  Bu grupta “Maksimum Vade” olarak 90, 180 ve 540 gün olmak üzere 3 farklı şablon bulunmaktadır. Bu şablonlarda, işlem tutarı herhangi bir kesinti yapılmaksızın vade tarihine bloke gün sayısı eklenerek elde edilen tarihte üye işyeri hesabına ödenmektedir.

Vade + Komisyon Ödemeli: Bu grupta “Maksimum Vade” olarak 540 gün tanımlı 1 şablon bulunmaktadır. Bu şablonda, “Esnek Taksit Komisyon oranı” üzerinden hesaplanan tutarın işlem tutarından düşülmesiyle elde edilen yeni tutar, vade tarihinde üye işyeri hesabına ödenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular için lütfen TIKLAYINIZ.

Bilgilendirme sunumu için lütfen TIKLAYINIZ.

 

29.12.2020

 

Geri dön