10.05.2021
11:01
EN

Esnaf ve Sanatkarlara Hibe Desteği Verilecektir.

Sayın Üyemiz;

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ 24.12.2020 tarih 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğde özetle;

-Destek programı kapsamında hibe desteği, gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde uygulanacağı. 
-Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olacağı,
-Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacağı,
-Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabileceği,
-Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabileceği,
-Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacağı,
-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyeceği,
-Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacağı,
-Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirleneceği,
-Destek ödemesi destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına yapılacağı

belirtilmektedir.

Tebliğ metnini okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

Bilginize sunarız.

24.12.2020

 

Geri dön