12.05.2021
11:08
EN

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliklerinin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü,

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile oda/borsa aracılığı ile Birliğe teslim edilmesinin gerektiği,

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabileceği,

Belirtilerek taleplerin Oda/Borsa aracılığı ile en geç 23 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı olarak birliklerine, elektronik ortamda mspm@tobb.org.tr e posta adresine ulaştırılması gerektiği belirtilmektedir.

Bilginize sunarız.

11.12.2020

 

Geri dön