12.05.2021
10:57
EN

Gürcistan'da Yeni Yatırım Teşvik Programı

Saygın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Gürcistan'da asgari 10 milyon Gel (yaklaşık 3 milyon ABD Doları) yatırım yapacak ve 150 kişilik yeni istihdam oluşturacak uluslararası yabancı yatırımcıların 1 milyon Gel (Yaklaşık 300 bin ABD Doları) tutarına kadar devletten destek alabilmesine yönelik açıklanan teşvik programın 30/11/2020 tarihli Gürcistan Resmi Gazetesinde yayımlanan 717 sayılı Karar ile yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, iş süreçleri outsourcing alanındaki yatırımlarda ise yatırım zorunluluğu 5 milyon GEL ve asgari 200 istihdam oluşturma şartın bulunduğu, teşvik kapsamındaki alanların elektrik-elektronik mühendisliği ürünleri; uçak parça ve modülleri üretimi; taşıtlar, ekipman ve parçaları üretimi; iş hizmet/süreçleri outsourcing; depo ve lojistik merkezleri ile uçak bakım ve tamiri olduğu bildirilmiştir.

Gürcistan; ülkemiz, AB, BDT ülkeleri ve Çin ile serbest ticaret anlaşmalarına sahip, ayrıca ABD, Kanada ve Japonya'ya GTS kapsamında tarife avantajlarıyla ihracat yapma imkanı olduğu ifade edilmiş olup bu kapsamda Gürcistan'a, üçüncü ülkelere ihracat odaklı çeşitli uluslararası yatırımlar yapılmakta olduğu vurgulanmıştır.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyebilecek firmalarımız için Gürcistan üzerinden tarife avantajıyla erişimin mümkün olduğu pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinde avantaj ve fırsatlar bulunduğu değerlendirilmiştir.

Programa ilişkin detaylı bilgi http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/News/the-state-program-fdi-grant ve https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5041643?publication=0  link adreslerinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

11.12.2020

 

Geri dön