14.05.2021
03:03
EN

Vergi / Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.

Sayın Üyemiz, 

TOBB'dan alınan yazı ile Kamu İhale Kurumu'nun, "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı kanunun 10uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir." içeriğine sahip yazısı paylaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumu'nun söz konusu yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

19.11.2020

 

Geri dön