12.05.2021
10:56
EN

İl Hıfzıssıhha Kurulu Mesai Saatleri Hakında

Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve 18098 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Hıfızssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/131 nolu kararında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerine yönelik İl Pandemi Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonrasında;

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00,  olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,

- Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları içinde faaliyet gösteren firmalar için mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakılmasına,  

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması ve aksaklığa mahal verilmeden uygulanmasına,

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaların yapılabilmesi için 16.11.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların uygulamasına ise 16.11.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,

karar verilmiştir.

14.11.2020 tarih 2020/133-Ek karar ile;

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına ulaşımını kendi binek/özel/kamu araçları ile yapan işyerleri için mesai saatlerinin 07:00-16:00 olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarından normal mesai, fazla mesai veya vardiyalı çalışan firmalarından şehir trafiğine yük getirmeyen personel ulaşımını özel servisle sağlayan işyerlerinin mesai saatlerinin daha önce belirledikleri çalışma saatlerine uygun olarak devam etmelerine, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 karar verildiği bildirilmektedir.

15.11.2020

 

Geri dön