12.05.2021
11:19
EN

Türkiye - İtalya 2. Dönem JETCO Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 05.11.2020 tarih ve 9550 nolu yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış bir yazıya atfen; Türkiye-İtalya 2. Dönem JETCO Toplantısının hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere ülkemiz ile İtalya arasındaki ilişkilere dair konular, varsa araştırılan sorunlar ve çözüm önerilerine dair güncel bilgi notu ile 2. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer alması öngörülen Türkçe ve İngilizce metinlerin talep edildiği Borsamıza bildirilmiştir. 

Bu kapsamda, İtalya ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, İtalya'da yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 16 Kasım 2020 Pazartesi günü öğle saatine kadar, TOBB'a iletilmek üzere Borsamız arge@itb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Konuyu bilgileerinize sunarız.

06.11.2020

 

Geri dön