10.05.2021
11:57
EN

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Sayın Üyemiz,

“2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” 5 Kasım 2020 Tarih ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu karar 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- (1) 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam Destek (TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

19,00

8,00

27,00

Çeltik, Kütlü Pamuk

62,00

4,00

66,00

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

22,00

4,00

26,00

Patates

27,00

4,00

31,00

Yağlık Ayçiçeği, Soya

26,00

4,00

30,00

Dane Mısır

25,00

4,00

29,00

Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri

17,00

4,00

21,00

Zeytin

15,00

4,00

19,00

Diğer Ürünler

15,00

4,00

19,00

Nadas

8,00

8,00

 

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

06.11.2020

 

Geri dön