10.05.2021
10:58
EN

İthalat Rejim Kararı Ek Kararı

Sayın Üyemiz;

Cumhurbaşkanlığı İthalat Rejim Kararına Ek Kararı (Karar sayısı: 3182) 5 Kasım 2020 tarih ve 31295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karara istinaden; Ekli "İthalat Rejimi Kararma Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Madde 1.

0/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan "7. FASIL" başlıklı ( 7. Fasıl: Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular) tabloda bulunan ve ekte gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde

Madde 2. 

Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan "12. FASIL" başlıklı (12. Fasıl: Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem.) tabloda bulunan ve ekte gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri ile söz konusu tablonun sonunda yer alan (8) ve (10) numaralı dipnotlar aşağıda ektek gösterildiği şekilde,

değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Karar metni ve tabloya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

05.11.2020

 

Geri dön