12.05.2021
11:05
EN

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazetenin 22 Ekim 2020 tarih ve 31282 sayılı nüshasında yayınlanan ve 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi 6/9/2021 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ: 2020/23) ekli dosyada bilgilerinize sunarız.

22.10.2020

 

Geri dön