12.05.2021
11:02
EN

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 16.09.2020  tarihli yazıda; 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ile "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Karar Sayısı:2945) yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

21.09.2020

 

Geri dön