12.05.2021
11:12
EN

Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği

Sayın Üyemiz,

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumunun Kararı Gereği 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 5. Maddesinin 3. Fıkrası 3) “Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, ticari hindi kümesi, ticari kaz kümesi, ticari bıldırcın kümesi, ticari ördek kümesi, su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu amaçla Tarımsal Sulamada Elektrik Aboneliği kullanmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüklerin başvuruda bulunarak belge talep eden üreticilerin;

  1. Süt toplama merkezleri için; İşletme Onay Belgesi
  2. Damızlık kümesler ve kuluçkahane işletmeleri için; Faaliyet Onay Belgesi
  3. Büyükbaş besi işletmeleri, Büyükbaş hayvancılık süt işletmeleri, küçükbaş hayvancılık işletmeleri, Etlik tavuk kümesi, Yumurtacı tavuk kümesi, Ticari hindi kümesi, Ticari kaz kümesi, Ticari bıldırcın kümesi ve Ticari ördek kümesi için; İşletme Tescil Belgesi
  4. Seralar için; ÖKS (Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesi)
  5. Su ürünleri yetiştiriciliği için; Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi veya Kuluçkahane Belgesi

Bulunması halinde başvuruda bulunan üreticiye Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği yapabileceğine dair yazı verileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

04.09.2020

 

Geri dön