10.05.2021
11:24
EN

Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği’nden gelen yazıda Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler hakkında Genelge sunulmuştur.

Yazı devamında;

1. İl ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirtilen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bu kapsamda; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca satış yerleri ve kesimhanelerde anılan Tebliğ, Rehber ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27nci ve 72nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile işbirliği içerisinde kararların alınması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,  ilgili Genelge ile getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılması, tedbirlere uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kanunun 282nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

09.07.2020

 

Geri dön