14.05.2021
04:07
EN

MERSİS Üzerinden Belirli Belgelerin Güvenli E-imza ile Verilmesi

MERSİS Üzerinden Belirli Ticaret Sicil Belgelerin Güvenli E-imza ile Verilmesi hk.

 

Sayın Üyemiz,

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden bildirildiği üzere;

02.06.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen belgeler MERSİS üzerinden İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gitmeden elektronik ortamda başvurup, aynı ortamda e-imzalı olarak alınabilmektedir. 

Belge isimleri :

1-      Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2-      Merkez Nakli Belgesi (TSY md.111)

(Borsamıza iletilmesi zorunlu belgedir.)

3-      Şube Açılış Belgesi (TSY md.120)

4-      İflas ve Konkordato Belgesi

Bu vesile ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 32’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereği; durumunuzda meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsamıza bildirilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

İzmir Ticaret Borsası

10.06.2020

 

Geri dön