10.05.2021
10:39
EN

KOBİ'lere Yönelik Devlet Desteği Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 22.05.2020 tarih ve 4547 sayılı yazı ile KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek işbirliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)"nın açıldığı bildirilmiştir.  

Yazıdan devamla; bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş" ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekeleme Çağrısı -2020 broşürüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

02.06.2020

 

Geri dön