14.05.2021
04:44
EN

İl Hıfzıssıhha Kurulunun Maske Takılması Konusundaki Ek Kararı

Sayın Üyemiz,

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır.

İlimizin tüm ilçelerinde, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. 
 
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ilan edilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
 
Maske takılması zorunlu olan cadde ve alanlara ulaşmak için tıklayınız.
 

19.05.2020

 

Geri dön